Св. Богородица – Битола- фото галерија

Church St Mary Bitola - front view
Back
Next

Прв дел

Црквата Св. Богородица е сместена во близина на реката Драгор и основното училиште Св. Кирил и Методиј. Изградена во 1870 година, а осветена во 1876 г. таа е една од најпознатите цркви во Битола.

sv-bogorodica-bitola-old
Црквата Св. Богородица на почетокот на XX век

Првичниот облик на оваа црква, бил различен од денешниот и постои интересна приказна околу нејзината изградба.

Имено, црквата е изградена со придонеси од занаетчиите, чија што желба била покрај црквата Св. Димитрија во која се служело на грчки јазик и црквата Св. Недела која била во периферијата, во центарот на градот да се има црква во која би се служело на јазик разбирлив за локалното население.

Бидејќи имало обиди да се спречи изградбата, црквата на почетокот се градела како резиденцијален објект, а покасно е доградена и го добила денешниот облик.

Church St Mary Bitola - back view

Црквата Св. Богородица денес

Особено интересен во оваа црква е иконостасот кој е дело на Мијачките мајстори, а кој всушност е направен од два други иконостаси од црквите Св. Богородица село Трново и Св. Димитриј село Магарево. Овие две цркви биле тешко оштетени за време на Првата светска војна и постоел дури и обид иконостасите заедно со други вредни предмети да бидат однесени од бугарската војска за време на повлекувањето. Сепак, иконостасите биле спасени и било решено тие да се постават во црквата Св. Богородица во Битола.

Во почетокот на XXI век се започна со процес на реновирање на црквата. Нејзината внатрешност е целосно живописана и преуредена со што и овој објект блесна во полн сјај.

Фото галерија – дел 1

St. Mary, Bitola, Macedonia

 

St. Mary, Bitola, Macedonia

 

St. Mary, Bitola, Macedonia

 

St. Mary, Bitola, Macedonia
Back
Next