Home Tags Села во близина на Битола

Tag: Села во близина на Битола

Село Ротино, Општина Битола

0
Ротино е планинско село сместено на 1010 м надморска висина на планината Баба, оддалечено 13 км од Битола. Селото граничи со Националниот парк Пелистер и во атарот се најзастапени пасиштата и обработливо земјиште.

Магарево – село во Општина Битола

0
Село Магарево се наоѓа во подножјето на Баба планина, на 1080 метри надморска висина, на 8 км западно од Битола. На почетокот во селото во...

Маловиште – село во Општина Битола

0
Село Маловиште (Маловишта) е единствена населба во границите на Националниот парк Пелистер, во која денес живеат помалку од 100 жители. Административно во рамките на...

Св. Спас и врв Вртешка (2010 м.н.в) – село Маловишта +...

0
Во близина на село Маловишта на 1910 м.н.в на територијата на Националниот Парк „Пелистер“ се наоѓа црквата посветена на Вознесението Христово или Спасовден. Објектот е еднокорабна градба со влез од јужната страна и полукружна апсида на исток.

Цапари – село во Општина Битола

0
Цапари е планинско село во Општина Битола, сместено на падините на Баба Планина на надморска висина од 1.010 метри, оддалечено 15 км од Битола. Според...

Крклино – село во Општина Битола

0
Крклино е село во Општина Битола, кое според пописот од 2002 година броело 611 жители. Денес овој број е далеку помал поради големото иселување...

Буково – село во Општина Битола

0
Село Буково е сместено во јужниот дел на Општина Битола на 770 м надморска височина. Низ село Буково течат две реки: Стара Река и Киндарка,...