Село Ротино, Општина Битола

Село Ротино, Општина Битола

Ротино е планинско село сместено на 1010 м надморска висина на планината Баба, оддалечено 13 км од Битола. Селото граничи со Националниот парк Пелистер и во атарот се најзастапени пасиштата и обработливо земјиште.

Rotino Lake, Baba Mountain
Ротинско езеро

Според статистиката на Васил К’нчов („Македониja, Етнографиja и статистика“) од 1900 година, во Ротино живееле 680 жители, сите Македонци. Според Пописот во 2002 во селото имало 113 жители, број кој денес е значително намален.

Како и другите села во околината и село Ротино доста настрадало за време на Првата светска војна, кога настрадал голем дел од населението.

Rotino village, Bitola MunicipalityНиз селото тече Ротинска Река која е притока на реката Шемница, а посебна атракција претставува Ротинското Езеро, сместено југо-западно во близина на селото.

Цркви и Манастири во село Ротино

Црква Св. Никола

St. Nicholas church, Rotino village
Св. Никола, село Ротино

Прочитај повеќе: Црква Св. Никола, с. Ротино >>>

Манастир Св. Илија

Monastery St. Elijah, Rotino village
Манастир Св. Илија, село Ротино

Прочитај повеќе: Манастир Св. Илија, с. Ротино >>>

Посебна атракција во близина на село Ротино претставува т.н. Ротинско езеро.

Rotino Lake, Baba Mountain, Bitola MunicipalityПрочитај повеќе: Ротинско езеро >>>

Локација

 

Фото галерија

Фотографии: Macedonia Postcards >>>

Rotino village, Bitola Municipality
Rotino village, Bitola Municipality
Rotino village, Bitola Municipality
Rotino village, Bitola Municipality
Rotino village, Bitola Municipality
Rotino village, Bitola Municipality
Rotino village, Bitola Municipality
St. Nicholas church, Rotino village
St. Nicholas church, Rotino village
St. Nicholas church, Rotino village
St. Nicholas church, Rotino village
Monastery St. Elijah, Rotino village
Monastery St. Elijah, Rotino village
Monastery St. Elijah, Rotino village
Rotino village, Bitola municipality
Rotino village, Bitola municipality
Rotino village, Bitola municipality
Rotino village, Bitola municipality
Rotino village, Bitola municipality
Rotino village, Bitola municipality
Rotino Lake, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia
Rotino Lake, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia
Rotino Lake, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia
Rotino Lake, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia
Rotino Lake, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia
Rotino Lake, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia
Rotino Lake, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia
Rotino village, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia
Rotino village, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia
Rotino village, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia
Rotino village, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia
Rotino village, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia
Rotino village, Baba Mountain, Bitola Municipality, Macedonia