Битола – стари разгледници

Паркот на Керим Паша на разгледница издадена во 1907 година.
Паркот на Керим Паша на разгледница издадена во 1907 година.

 

Monastir Avenue Pont-Noir од 1904 година Издавач печатница: M.Gluckstadt & Munden Hamburg, Germany
Monastir Avenue Pont-Noir од 1904 година Издавач печатница: M.Gluckstadt & Munden Hamburg, Germany

 

Разгледница - Souvenir de Monastir од 1904 година испратена во Софија, 23 декември 1904 година.
Разгледница – Souvenir de Monastir од 1904 година испратена во Софија, 23 декември 1904 година.

 

Дрвен Пазар на разгледница од 1904 година. Во заднината се гледаат Сунгур чауш бегова џамија, Исак џамија и Саат кулата. Истата е испратена во Солун во истата година.
Дрвен Пазар на разгледница од 1904 година. Во заднината се гледаат Сунгур чауш бегова џамија, Исак џамија и Саат кулата. Истата е испратена во Солун во истата година.

 

Шеталиштето во зима, во 1904 година Текст: старотурски.
Шеталиштето во зима, во 1904 година Текст: старотурски.

 

Поглед на Уметничкото и занаетчиско училиште во1904 година. Текст: старотурски.
Поглед на Уметничкото и занаетчиско училиште во1904 година. Текст: старотурски.

 

Фамилија Роми во околината на Битола, јули 1906 година. Испратена во Виена на 20 август 1908 година.
Фамилија Роми во околината на Битола, јули 1906 година. Испратена во Виена на 20 август 1908 година.

 

Широк Сокак за време на Младотурската револуција. Септември 1908 год. Разгледница испратена до: Anna Luffe Greffen in Westfalen Germany. Датум: не постои Настанот кој ја промени историјата на Отоманската Империја - Младотурската револуција во 1908 година, исто така, беше забележан на оваа разгледница од Anastase Zalli. Манифестациите кои следеа по тој повод, како оваа на главната улица во септември 1908 година, ги исполнуваа битолските улици и плоштади во тоа време.
Широк Сокак за време на Младотурската револуција. Септември 1908 год. Разгледница испратена до: Anna Luffe Greffen in Westfalen Germany. Датум: не постои Настанот кој ја промени историјата на Отоманската Империја – Младотурската револуција во 1908 година, исто така, беше забележан на оваа разгледница од Anastase Zalli. Манифестациите кои следеа по тој повод, како оваа на главната улица во септември 1908 година, ги исполнуваа битолските улици и плоштади во тоа време.

 

Манастирот „Св. Ѓорѓи” во с.Магарево јули 1905 година.
Манастирот „Св. Ѓорѓи” во с.Магарево јули 1905 година.

 

Општинската зграда – хуќумат во 1904 година, испратена во Брисел Белгија во јуни 1904 година.
Општинската зграда – хуќумат во 1904 година, испратена во Брисел Белгија во јуни 1904 година.