Битола – стари разгледници

Улицата „Хамиди” околу 1907 година. Во куќата во средината на оваа слика беше сместена Печатницата “Браќа Пили” во 1893 година. Разгледница од серијата, со наслов “Souvenir de Monastir”, во црно-бела техника, издадена околу 1907 година од браќата Пили. Бидејќи сé уште главната улица на разгледницата го носи името на султанот Хамид, годината би била 1907 а можеби и порано. Во 1908 година Широк Сокак по Младотурската револуција го промени името во улица 10 Јули или Авенија на слободата како подоцна ја преименуваа.
Улицата „Хамиди” околу 1907 година. Во куќата во средината на оваа слика беше сместена Печатницата “Браќа Пили” во 1893 година. Разгледница од серијата, со наслов “Souvenir de Monastir”, во црно-бела техника, издадена околу 1907 година од браќата Пили. Бидејќи сé уште главната улица на разгледницата го носи името на султанот Хамид, годината би била 1907 а можеби и порано. Во 1908 година Широк Сокак по Младотурската револуција го промени името во улица 10 Јули или Авенија на слободата како подоцна ја преименуваа.

 

Широк Сокак, 1907 година – “Bazar Hamidie”Разгледница од серијата, со наслов “Souvenir de Monastir”, во црно-бела техника, издадена околу 1907 година од браќата Пили.
Широк Сокак, 1907 година – “Bazar Hamidie”Разгледница од серијата, со наслов “Souvenir de Monastir”, во црно-бела техника, издадена околу 1907 година од браќата Пили.

 

Широк Сокак, 1907 година “Hotel Orient” Изграден 1894 во времето кога Абдул Керим Паша бил градоначалник на Битола. Разгледница од серијата, со наслов “Souvenir de Monastir”, во црно-бела техника, издадена околу 1907 година од браќата Пили.
Широк Сокак, 1907 година “Hotel Orient” Изграден 1894 во времето кога Абдул Керим Паша бил градоначалник на Битола. Разгледница од серијата, со наслов “Souvenir de Monastir”, во црно-бела техника, издадена околу 1907 година од браќата Пили.

 

Широк Сокак 1907 година гледано кон север. Разгледница од серијата, со наслов “Souvenir de Monastir”, во црно-бела техника, издадена околу 1907 година од браќата Пили.
Широк Сокак 1907 година гледано кон север. Разгледница од серијата, со наслов “Souvenir de Monastir”, во црно-бела техника, издадена околу 1907 година од браќата Пили.

 

Широк Сокак од Камен Мост кон Шеталиштето, со куќата на браќата Манаки од десната страна и хотелот „Београд” до неа.
Широк Сокак од Камен Мост кон Шеталиштето, со куќата на браќата Манаки од десната страна и хотелот „Београд” до неа.

 

Камен Мост со реката Курделес. Разгледница издадена во 1907 година.Издавач: Pillis & Coucoulim, Monastir, печати Gluckstadt & Munden од Хамбург
Камен Мост со реката Курделес. Разгледница издадена во 1907 година.Издавач: Pillis & Coucoulim, Monastir, печати Gluckstadt & Munden од Хамбург

 

Дел од градот со раскрсницата на улиците Стив Наумов и Св.Климент Охридски, и поглед кон Пелистер на разгледница од истата година, испратена во Франција, на 24 IV1914 година.
Дел од градот со раскрсницата на улиците Стив Наумов и Св.Климент Охридски, и поглед кон Пелистер на разгледница од истата година, испратена во Франција, на 24 IV1914 година.

 

Поглед на западниот дел од градот. Разгледница издадена 1908/10 година.
Поглед на западниот дел од градот. Разгледница издадена 1908/10 година.

 

Дел од Населбата “Баир” во Битола. Разгледница издадена 1908/10 година.
Дел од Населбата “Баир” во Битола. Разгледница издадена 1908/10 година.

 

Поглед на Битола од местото викано Чифте Фурни кон север со поглед на Митрополијата. Разгледница издадена некаде помеѓу 1907 - 1912 година.
Поглед на Битола од местото викано Чифте Фурни кон север со поглед на Митрополијата. Разгледница издадена некаде помеѓу 1907 – 1912 година.