Битола – стари разгледници

bitola old postcards

Битола – стари разгледници – Извадок од книгата: „Битола низ стари разгледници“ автор: Димче Најдов

bitola niz stari razglednici

 Edward Lear, Битола 1848 година во слика маслена техника изработена од претходен цртеж од истата локација
Edward Lear, Битола 1848 година во слика маслена техника изработена од претходен цртеж од истата локација
.
Edward Lear, Битола 19 септември 1848 година. Работен цртеж.
Edward Lear, Битола 19 септември 1848 година. Работен цртеж.

 

Edward Lear, Битола 20 септември 1848 година. Панорама на Битола од Турските гробишта
Edward Lear, Битола 20 септември 1848 година. Панорама на Битола од Турските гробишта

 

H.Catenacci, Monastir 1878 година. Литографија од Битола изработена од фотографија.
H.Catenacci, Monastir 1878 година. Литографија од Битола изработена од фотографија.

 

E.Therond, Monastir 1875 година. Литографија од Битола изработена од фотографија.
E.Therond, Monastir 1875 година. Литографија од Битола изработена од фотографија.

 

Hermann Seibt - Монастир 1898 година - Широк Сокак
Hermann Seibt – Монастир 1898 година – Широк Сокак

 

Hermann Seibt - Монастир 1898 година - Широк Сокак. На фотографијата се гледаат Јени и Исак џамија. Највисоката куќа, која постои и денес на десната страна на оваа разгледница, се наоѓа на ул. Широк Сокак и 27 ми март.
Hermann Seibt – Монастир 1898 година – Широк Сокак. На фотографијата се гледаат Јени и Исак џамија. Највисоката куќа, која постои и денес на десната страна на оваа разгледница, се наоѓа на ул. Широк Сокак и 27 ми март.

 

Панорама на Битола од Тумбе Кафе. Испратена на 11 мај 1901 година до American Tract Society American Tract Society е добротворна еванге­листичка организација формирана на 11 мај 1825 година во New York со цел да издава и дистрибуира христијанска литература насекаде во светот.
Панорама на Битола од Тумбе Кафе. Испратена на 11 мај 1901 година до American Tract Society American Tract Society е добротворна еванге­листичка организација формирана на 11 мај 1825 година во New York со цел да издава и дистрибуира христијанска литература насекаде во светот.

 

Панорама на Битола кон Пелистер. Испратена на 15 ноември 1903 година за Букурешт, Романија.
Панорама на Битола кон Пелистер. Испратена на 15 ноември 1903 година за Букурешт, Романија.

Страна 2…