Битола – стари разгледници

Панорамска разгледница од Битола со поглед од Смилевски Баир, во 1908 година.
Панорамска разгледница од Битола со поглед од Смилевски Баир, во 1908 година.

 

Панорамска разгледница од Битола со поглед од Смилевски Баир, во 1908 година.
Панорамска разгледница од Битола со поглед од Смилевски Баир, во 1908 година.

 

 Главната улица-Хамидие во почетокот на 20 век. На десната страна се гледа хотелот „Ориент”.
Главната улица-Хамидие во почетокот на 20 век. На десната страна се гледа хотелот „Ориент”.

 

Хајдар Кади џамијата со околните куќи и ридовите на северниот дел од градот на разгледница од 1910 година.
Хајдар Кади џамијата со околните куќи и ридовите на северниот дел од градот на разгледница од 1910 година.

 

Дел од улицата Београдска со Рускиот конзулат и јарболот со крст од конзулатот. Почеток на 20 век.
Дел од улицата Београдска со Рускиот конзулат и јарболот со крст од конзулатот. Почеток на 20 век.

 

Дел од градот со поглед кон Пелистер. Почеток на 20 век.
Дел од градот со поглед кон Пелистер. Почеток на 20 век.

 

Реката Драгор со поглед на Пелистер и зградата на денешното Музичко училиште. Почеток на 20 век.
Реката Драгор со поглед на Пелистер и зградата на денешното Музичко училиште. Почеток на 20 век.

 

Народната болница изградена во 1895 година кога градоначалник на Битола бил Абдул Керим Паша. Разгледница издадена околу 1908/10 год.
Народната болница изградена во 1895 година кога градоначалник на Битола бил Абдул Керим Паша. Разгледница издадена околу 1908/10 год.

 

Народната болница изградена во 1895 година кога градоначалник на Битола бил Абдул Керим Паша. Гледана од ридот над неа. Разгледница издадена околу 1908/10 год.
Народната болница изградена во 1895 година кога градоначалник на Битола бил Абдул Керим Паша. Гледана од ридот над неа. Разгледница издадена околу 1908/10 год.

 

Млинот за жито на Исмаил Паша. Разгледница издадена околу 1910 год.
Млинот за жито на Исмаил Паша. Разгледница издадена околу 1910 год.