Битола – стари разгледници

Дел од Мечкар Маала во Битола. Разгледница издадена некаде помеѓу 1907 - 1912 година.
Дел од Мечкар Маала во Битола. Разгледница издадена некаде помеѓу 1907 – 1912 година.

 

Кафето кај Тополите покрај реката Драгор, било омилено место на Мустафа Кемал Ататурк и неговите другари. Разгледница издадена некаде помеѓу 1907 - 1912 година.
Кафето кај Тополите покрај реката Драгор, било омилено место на Мустафа Кемал Ататурк и неговите другари. Разгледница издадена некаде помеѓу 1907 – 1912 година.

 

 Булеварот над Црн Мост гледан кон исток на разгледница од 1908 година испратена на 03 октомври 1913 година до: Г-дину Стефану Гајиќу Инспектору Народне Банке Београд Поздрав од Н.Д.Крстиќ
Булеварот над Црн Мост гледан кон исток на разгледница од 1908 година испратена на 03 октомври 1913 година до: Г-дину Стефану Гајиќу Инспектору Народне Банке Београд Поздрав од Н.Д.Крстиќ

 

Булеварот гледан од Црн Мост нагоре на разгледница од 1908 година испратена во Турција
Булеварот гледан од Црн Мост нагоре на разгледница од 1908 година испратена во Турција

 

Реката Драгор и Пелистер. Разгледница испратена до Стефан Зографов, со печат од Женско милосрдно дружество „Битолиа”. Разгледница издадена некаде помеѓу 1907 - 1912 година.
Реката Драгор и Пелистер. Разгледница испратена до Стефан Зографов, со печат од Женско милосрдно дружество „Битолиа”. Разгледница издадена некаде помеѓу 1907 – 1912 година.

 

Панорама на Битола од Тумбе Кафе од 1908 година.
Панорама на Битола од Тумбе Кафе од 1908 година.

 

Панорама на Битола од Смилевски Баир. Разгледница издадена некаде помеѓу 1907 - 1912 година.
Панорама на Битола од Смилевски Баир. Разгледница издадена некаде помеѓу 1907 – 1912 година.

 

Панорама на Битола од село Лавци со поглед на Воената болница и градот. Разгледница издадена некаде помеѓу 1907 - 1912 година.
Панорама на Битола од село Лавци со поглед на Воената болница и градот. Разгледница издадена некаде помеѓу 1907 – 1912 година.

 

Железничката станица гледана од Тумбе Кафе на разгледница од 1910 година. Испратена во Франција, на 16 ноември 1910 година.
Железничката станица гледана од Тумбе Кафе на разгледница од 1910 година. Испратена во Франција, на 16 ноември 1910 година.

 

Улицата „Хамидие” во почетокот на 20 в.
Улицата „Хамидие” во почетокот на 20 в.