„Повелете во Битола“ – документарен филм – 1988 g

– Нарачател – Туристички сојуз Битола 1987/88 г
– За нарачателот: Панајоти Литовски
– Продуцент – Панде Димитровски (тогаш вработен во Туристички сојуз – маркетинг)
– Текстот го читаше: Ружа Карајанова – Стојановиќ
– Инж. Екипа: Васил Проески, Стевче Митревски, Драги Миновски, Златко Ставревски
– Монтажа: Алексо Боневски
– Музичка илустрација: Николче Терзиевски
– Сценарио и режија – Никола Талевски
– Емитувано на Телевизија Скопје (Македонска Радио Телевизија) 1988 г