Споменик на политичките затвореници во Битола за време на Втората светска војна

Monument Crn Most - Bitola, Macedonia

Споменикот на жртвите и теророт над бившите политички затвореници во Битолските затвори е сместен во близина на Црн Мост и реката Драгор. На местото на уредениот парк за време на Втората светска војна се наоѓал Обласниот централен затвор.
Затворот бил отворен во јули 1942 година и во него биле затворани политички затвореници од југозападна Македонија.


Од 250 затвореници, педесет биле осудени на смрт со бесење, 20 на доживотна затворска казна, а останатите со строг затвор до 20 години.
На 6 септември 1942 година, дел од затворениците успеале да побегнат, по што се упатиле во разлчни правци приклучувајќи се кон партизанското движење.

Monument to victims and terror over former political prisoners during the Second World War - Bitola, Macedonia
Monument to victims and terror over former political prisoners during the Second World War - Bitola, Macedonia
Monument to victims and terror over former political prisoners during the Second World War - Bitola, Macedonia
Monument to victims and terror over former political prisoners during the Second World War - Bitola, Macedonia
Monument to victims and terror over former political prisoners during the Second World War - Bitola, Macedonia
Monument to victims and terror over former political prisoners during the Second World War - Bitola, Macedonia
Monument to victims and terror over former political prisoners during the Second World War - Bitola, Macedonia