Споменик на политичките затвореници во Битола за време на Втората светска војна

Home Меморијални споменици Споменик на политичките затвореници во Битола за време на Втората светска војна

Споменикот на жртвите и теророт над бившите политички затвореници во Битолските затвори е сместен во близина на Црн Мост и реката Драгор. На местото на уредениот парк за време на Втората светска војна се наоѓал Обласниот централен затвор.
Затворот бил отворен во јули 1942 година и во него биле затворани политички затвореници од југозападна Македонија.


Од 250 затвореници, педесет биле осудени на смрт со бесење, 20 на доживотна затворска казна, а останатите со строг затвор до 20 години.
На 6 септември 1942 година, дел од затворениците успеале да побегнат, по што се упатиле во разлчни правци приклучувајќи се кон партизанското движење.

Monument to victims and terror over former political prisoners during the Second World War - Bitola, Macedonia
Monument to victims and terror over former political prisoners during the Second World War - Bitola, Macedonia
Monument to victims and terror over former political prisoners during the Second World War - Bitola, Macedonia
Monument to victims and terror over former political prisoners during the Second World War - Bitola, Macedonia
Monument to victims and terror over former political prisoners during the Second World War - Bitola, Macedonia
Monument to victims and terror over former political prisoners during the Second World War - Bitola, Macedonia
Monument to victims and terror over former political prisoners during the Second World War - Bitola, Macedonia

Безистен – покриен пазар

0
Безистенот е најзначаен монументален профан објект во старата битолска чаршија. Изграден во XV век од страна на познатиот ктитор Кара Даут паша Узунчаршили, тој...
Sv Naum Bitola

Црква Св. Наум

Св. Илија село Велушина