Австриски конзулат Битола

Home Конзулати во Битола Австриски конзулат Битола

Почесен конзулат на Австрија во Битола

  • Датум на отворање: 14.06.2015
  • Адреса: Климент Охридски бр. 35/3, 7000 Битола
  • Телефон: +389 076 / 395- 041
  • ilieva.valentina@yahoo.at
  • Конзул: д-р Валентина Илиева

Музеј Битола

0
НУ Завод и музеј Битола е сместен во објектот „Стара касарна“, кој воедно е и регистриран споменик на културата.