Реката Курдерес – „волчји поток“ – Битола во минатото

Home Интересно Реката Курдерес - „волчји поток“ - Битола во минатото

Името на реката Курдерес доаѓа од турските зборови (kurt-deresi), што во превод значи „волчји поток“. Извирала од планината Баба и била спој од Брусничката, Лавчанската река и неколку помали потоци.

Реката Курдерес - Битола, фотографирано на почетокот на 20 век

Реката Курдерес - Битола, за време на Првата светска војна

На постарите фотографии од Битола, може да се види дека во одредени периоди од годината, реката била полна со вода, особено во нејзиниот долен дел, пред да се влее во реката Драгор.

Реката Курдерес - Битола, фотографирано 1916/17 година

Реката Курдерес - Битола, фотографирано 1916/17 година

Реката Курдерес имала важна улога во заштитата на градот од поплави, кои биле честа појава во минатото. Со изградбата на доводниот собирен канал за Стрежевското Езеро, овие води биле регулирани и нејзиното корито ја изгубило својата функција.

Голем дел од годината каналот имал незначителна количина на вода и често пресушувал. Коритото станало отворен канал од кој се ширела неподнослива смрдеа и било извор на зарази особено во летниот период.

Така во 1975/1976 година била поставена канализација и било целосно затрупано коритото на реката Курдерес.

Реката Курдерес - Битола, фотографирано 1974/75 г

Реката Курдерес - Битола, фотографирано 1974/75 г

Реката Курдерес - Битола, фотографирано 1974/75 г
Денес реката не постои, а над нејзиното корито е улицата Солунска.
На местото каде улица Солунска се сечи со Широк Сокак, кога течела реката имало камен мост, па така таа локација и денес го носи тоа име.

Премиера на музичко-сценска драма “Надеж” – 11ти април, 2019 год

Камерна опера Битола Ве поканува да ја проследите музичко-сценската драма "Надеж" која премиерно ќе биде изведена на 11ти април, 2019 год. во 19:00 часот, во...
Zoo Garden Bitola

Зоолошка Градина

- Advertisment - Booking.com