Св. Ѓорѓи село Олевени

HomeЦркви и манастириСв. Ѓорѓи село Олевени

Црквата посветена на Св. Ѓорѓи е најстара црква во село Олевени. Поставена на еден рид, оваа црква доминира над поголемиот дел од селото. Се претпоставува дека е изградена во почетокот на 19 век.

Oleveni Bitola Macedonia st george 02

- Advertisment -

Бугарски заробеници во Битола за време на Првата светска војна –...

0
Бугарски заробеници по заземањето на Битола од страна на силите на Антантата на 18 ноември 1916 година. Локација - некогашна Дивизија. Споредено со истата локација...
Sv Naum Bitola

Црква Св. Наум

Yeni Mosque Bitola (Јени џамија)

Јени џамија Битола