Св. Ѓорѓи село Олевени

Home Цркви и манастири Св. Ѓорѓи село Олевени

Црквата посветена на Св. Ѓорѓи е најстара црква во село Олевени. Поставена на еден рид, оваа црква доминира над поголемиот дел од селото. Се претпоставува дека е изградена во почетокот на 19 век.

Oleveni Bitola Macedonia st george 02

- Advertisment -

Св. Илија – манастир во близина на село Драгош

Манастирот Св. Илија во село Драгош е градба од поново време, обновен врз темелите на старата црква. Самиот манастир има интересна местоположба, и се наоѓа на самата граница со Р. Грција, при што со јужниот ограден ѕид, речиси го допира граничниот камен.
Dragosh Bitola Macedonia 01

Св. Варвара село Драгош

Sv Pantelejmon Bitola

Св. Пантелејмон