Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Подрачна единица Битола

Спроведување и контрола над спроведувањето на законската регулатива од областа…

Коментарите се исклучени на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Подрачна единица Битола

Комуналец – јавно комунално претпријатие

Јавното комунално претпријатие “Комуналец“ е основано како Установа за комунална хигиена од Собранието на Општината Битола за вршење на комунални дејности на подрачјето на Општината Битола со решение бр. 331/66 од 17.01.1966 год. во Окружниот суд во Битола.

Коментарите се исклучени на Комуналец – јавно комунално претпријатие

Грб и знаме на Општина Битола

Грбот и знамето на општина Битола се утврдени на седницата на Советот на Општина Битола, одржана на 21.03.2006 год.

Коментарите се исклучени на Грб и знаме на Општина Битола

Општина Битола – локална самоуправа

Општината е единица на локалната самоуправа во која граѓаните го остваруваат правото на локалната самоуправа непосредно и преку претставници во нејзините органи.

Коментарите се исклучени на Општина Битола – локална самоуправа

End of content

No more pages to load